default
en
ru

Domy z bala okrągłego żłobionego

Linia

W skład linii wchodzą maszyny umożliwiające całkowite przygotowanie bali do budowy domów z bala toczonego. W pierwszej fazie bale są obtaczane. Do tej operacji proponujemy dwa rodzaje urządzeń w zależności od założonej przez klienta ilości produkowanych domów.

Kolejna maszyna w zestawie wykonuje wzdłużne wycięcie na nakładanie się bali. W pierwszej fazie wycinany jest klin piłami tarczowymi a następnie frezem kształtowym wykonywane jest odpowiednie wybranie. Dzięki wycięciu klina piłami tarczowymi cała operacja pobiera mniej energii elektrycznej niż samo frezowanie a dodatkowo z wyciętego klina możemy wyciąć deski lub łaty.

Ostatnią maszyną wchodzącą w skład linii jest urządzenie do wykonywania zacięć poprzecznych bala. Wykonujemy na niej wszystkie zacięcia narożne jaki i połączenia ścian wewnętrznych.

Dzięki obrabianiu bali na linii produkowanej przez ZM Jabłoński nasi Klienci otrzymują bardzo precyzyjnie przygotowany materiał do budowy domów.

Specyfikacja
Wstecz